dr Krzysztof Dziadkiewicz
psycholog, pedagog, biegły sądowy, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

 

Jestem  psychologiem, pedagogiem, biegłym sądowym,  certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, psychologiem transportu. Posiadam stopień naukowy doktora nauk społecznych. W związku z ukończoną specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej ( Centrum Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach ) prowadzę diagnozę specjalistyczną w obszarze szeroko rozumianej psychopatologii i poradnictwa psychologicznego. Opiniuję do spraw sądowych: cywilnych, karnych, rodzinnych i postępowań administracyjnych z zakresu niezdolności do pracy, a także stopnia niepełnosprawności . W obszarze poradnictwa psychologicznego zajmuję się kontaktem indywidualnym jak również terapią par i terapią rodzinną. Prowadzę psychoterapię uzależnień i zaburzeń adaptacyjnych występujących u członków rodzin z problemem alkoholowym (tzw. współuzależnienie).

mgr Agnieszka Prodyus
pedagog. logopeda. terapeuta pedagogiczny, oligefrenopedagog

 

Jestem pedagogiem, logopedą, terapeuta pedagogicznym, oraz oligofrenopedagogiem. Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną, jak również terapią dzieci posiadających różne dysfunkcje rozwojowe. W swoich działaniach kieruję się dobrem dziecka, ciągle poszukuję nowych ścieżek pomocy rodzicom i dzieciom, dlatego nieustająco podnoszę swoje kwalifikacje korzystając z licznych form doskonalących i szkoleniowych, jestem uczestnikiem konferencji podejmujących aktualne problemy diagnostyczne czy terapeutyczne. W swojej pracy wykorzystuję elementy różnych terapii tak aby najpełniej pomóc małemu człowiekowi i jego rodzinie. Moja praca to moja pasja, a co dzień towarzyszy mi myśl „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.”

mgr Monika Hakman
psycholog, pedagog

 

Jestem psychologiem i pedagogiem z zamiłowania i zawodu. Ukończyłam studia:

  • Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
  • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze,
  • Psychologia Transportu - studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w  Poznaniu,
  • liczne szkolenia i kursy podwyższające moje kwalifikacje zawodowe.

 Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje i rozwijam pracując na co dzień z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Posiadam 20-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłam w szkołach ponadgimnazjalnych jako pedagog oraz w hospicjum jako psycholog pracując z pacjentami i ich rodzinami. Praca z ludźmi to moja pasja.

mgr Karolina Dziadkiewicz
psycholog , pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny

 

Jestem psychologiem, pedagogiem, logopedą i terapeutą pedagogicznym. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi. Pomagam im i ich rodzicom przezwyciężyć trudności, które wpływają na ich funkcjonowanie. Wspieram ich rozwój, diagnozuję i prowadzę terapię. Spotkania z dziećmi wciąż kształtują we mnie przekonanie o potrzebie doskonalenia własnych umiejętności I poszerzania wiedzy. Dlatego nieprzerwanie uczestniczę w szkoleniach i kursach. Towarzyszy mi pasja i motywacja do pracy, którą wykonuję. Spotykam w swoim gabinecie dzieci z różnymi dysfunkcjami- całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera), dzieci z trudnościami w zakresie komunikacji (wady wymowy, jąkanie, afazje, dzieci, które nie zaczeły mówić), zaburzeniami w obszarze emocji, po doświadczeniach traumy, z niską samooceną czy trudnościami w szkole. Bez względu na to z jaką trudnością trafiają do mnie , zawsze swoją pracę z nimi opieram na nawiązaniu dobrej relacji- tylko wówczas możemy wspólnie przezwyciężyć problem. .

mgr Stanisław Majdański
Certyfikowany specjalista terapii uzależnień , pedagog

 

Jestem specjalistą terapii uzależnień. W 2005 roku Ukończyłem specjalistyczne dwuletnie szkolenie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Uczestniczyłem w licznych szkoleniach w zakresie uzależnień oraz przemocy. Odbyłem także staże w Ośrodkach dla Osób Uzależnionych w Broczynie, Toruniu oraz w Niemczech, Portugalii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jestem również pedagogiem. Ukończyłem studia wyższe na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Resocjalizacja i Profilaktyka Niedostosowanych Społecznie. Realizuje szkolenia dla grup zawodowych i zajęcia profilaktyczne w szkołach. Specjalizuję się w terapii osób uzależnionych i współuzależnionym oraz DDA (dorośli i młodzież) w zakresie: - uzależnienie chemiczne (alkoholizm, narkomania, dopalacze, nikotynizm i lekomania), - uzależnienia czynnościowe (hazard i siecioholizm - Internet). .

mgr Magdalena Dziurban
logopeda, oligofrenopedagog

 

Jestem logopedą i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam również studia o specjalności Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna, a także Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym. Systematycznie rozwijam swoje kwalifikacje i kompetencje. Każdego dnia mam możliwość uczestniczenia w bardzo ważnym okresie kształtowania się i rozwoju małego człowieka. Poprzez naukę i zabawę odkrywam w dzieciach ich umiejętności, zainteresowania i osobowość. Pomagam im przezwyciężać trudności językowe, które pojawiają się na ich drodze. Staram się twórczo wykorzystywać posiadane umiejętności, zarówno podczas przygotowywania materiałów i pomocy jak i samej terapii. Niezwykle ważne jest dla mnie rozbudzenie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, a punktem wyjścia w relacjach z dziećmi jest stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

mgr Małgorzata Rabenda
pedagog, terapeuta pedagogiczny

 

Małgorzata Rabenda-pedagog, diagnosta, terapeuta pedagogiczny
Doświadczona nauczycielka i dyrektorka szkoły, absolwentka Przywództwa Edukacyjnego, certyfikowana trenerka i coach, ekspert ds. personalnego rozwoju organizacji, Microsoft Certified Educator oraz Microsoft innovative Educator Expert.
Współpracowała między innymi przy takich projektach jak Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, Mistrzowie Kodowania, Cybernauci, Szkoła Kompetencji, Zaprogramuj Przyszłość. Obecnie ekspertka merytoryczna w projekcie Lekcja:Enter, trenerka w NPDN Percepti Edukacja, ODKKO Vulcan i Szkoły dla Innowatora, doradca dyrektorów w projekcie “Profesjonalny system wspomagania szkół”.
Pasjonatka edukacji i podróży. Uwielbia wytyczać nowe ścieżki, próbować tego, czemu inni się tylko przyglądają. Autorka i realizatorka wielu programów szkoleniowych dla nauczycieli i kadry zarządzającej.
Należy do grupy SUPERBELFRZY RP.