Krzysztof Dziadkiewicz

 

Jestem  psychologiem, pedagogiem, biegłym sądowym,  certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, psychologiem transportu. Posiadam stopień naukowy doktora nauk społecznych. W związku z ukończoną specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej ( Centrum Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach ) prowadzę diagnozę specjalistyczną w obszarze szeroko rozumianej psychopatologii i poradnictwa psychologicznego. Opiniuję do spraw sądowych: cywilnych, karnych, rodzinnych i postępowań administracyjnych z zakresu niezdolności do pracy, a także stopnia niepełnosprawności . W obszarze poradnictwa psychologicznego zajmuję się kontaktem indywidualnym jak również terapią par i terapią rodzinną. Prowadzę psychoterapię uzależnień i zaburzeń adaptacyjnych występujących u członków rodzin z problemem alkoholowym (tzw. współuzależnienie).

Agnieszka Prodyus

 

Jestem pedagogiem, logopedą, terapeuta pedagogicznym, oraz oligofrenopedagogiem. Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną, jak również terapią dzieci posiadających różne dysfunkcje rozwojowe. W swoich działaniach kieruję się dobrem dziecka, ciągle poszukuję nowych ścieżek pomocy rodzicom i dzieciom, dlatego nieustająco podnoszę swoje kwalifikacje korzystając z licznych form doskonalących i szkoleniowych, jestem uczestnikiem konferencji podejmujących aktualne problemy diagnostyczne czy terapeutyczne. W swojej pracy wykorzystuję elementy różnych terapii tak aby najpełniej pomóc małemu człowiekowi i jego rodzinie. Moja praca to moja pasja, a co dzień towarzyszy mi myśl „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.”

Joanna Górniak

 

Jestem pedagogiem specjalnym, diagnostą i terapeutą pedagogicznym z 20-sto letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dziećmi. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami w nauce w tym dysleksji rozwojowej, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Regularnie uczestniczę w kursach i szkoleniach, co daje mi wiedzę na temat aktualnych form pomocy, które mogę zaoferować dzieciom w terapii.

Renata Lichodziejewska

 

Jestem psychologiem wspierającym rozwój dzieci i młodzieży. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami pogłębiam nadal pracując w placówkach (szkoła podstawowa, gimnazjum, poradnia psychologiczno-pedagogiczna). Wiedzę zdobywam również kończąc szkolenia i kusy.

Współpracuję z lekarzem psychiatrą, psychoterapeutami, logopedami, położną,.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Monika Hakman

 

Jestem psychologiem i pedagogiem z zamiłowania i zawodu. Ukończyłam studia:

  • Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
  • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze,
  • Psychologia Transportu - studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w  Poznaniu,
  • liczne szkolenia i kursy podwyższające moje kwalifikacje zawodowe.

 Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje i rozwijam pracując na co dzień z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Posiadam 20-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłam w szkołach ponadgimnazjalnych jako pedagog oraz w hospicjum jako psycholog pracując z pacjentami i ich rodzinami. Praca z ludźmi to moja pasja.

Karolina Dziadkiewicz

 

Jestem pedagogiem, logopedą i terapeutą pedagogicznym. W swojej pracy zajmuję się diagnozą i terapią wad wymowy oraz diagnozą i terapią braku mowy. Studiuję psychologię i uczestniczę w szkoleniach po to, aby stale podnosić swoje kompetencje.
Praca z dziećmi to moja pasja.