dr Artur Doliński

 

Doktor nauk humanistycznych. W badaniach naukowych podejmuje problem zachowań ludzi w różnych kontekstach sytuacji społecznych, korekcji zachowań ryzykownych w relacjach międzyludzkich oraz psychologii zarządzania relacyjnego. Autor ponad 40 książek i artykułów z zakresu pracy z ludźmi. Prelegent w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i seminariach naukowych. Pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej, kieruje studiami podyplomowymi Resocjalizacja oraz Akademia Trenera Grupowego. Twórca koncepcji Zarządzania Relacyjnego. Jedna z najwyższych ocen kompetencji trenerskich na rynku szkoleniowym. Twórca koncepcji liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, która nie radzi sobie z tradycyjnym systemem edukacji (lub system nie radzi sobie ze specyficznymi wymaganiami tej młodzieży). Prowadzi treningi i szkolenia biznesowe.
Prywatnie pasjonat gór, jazzu i psychologii relacji. Na co dzień zmaga się z zaborczością świata zawodowego

Dr n hum. Joanna Dec- Pietrowska

 

Absolwentka pedagogiki terapeutycznej WSP w Zielonej Górze oraz podyplomowych studiów wychowania seksualnego UW. Adiunkt w Zakładzie Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Certyfikowana trenerka edukatorów seksualnych oraz certyfikowana edukatorka w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS. Od 2006 roku jest kierownik Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w zakresie poradnictwa HIV/AIDS przy Towarzystwie Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze Od wielu lat teoretycznie i praktycznie zajmuje się streetworkingiem oraz poradnictwem dla osób z grup marginalizowanych. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, m.in. Towarzystwie Rozwoju Rodziny, gdzie przez 6 lat była Wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego .Jest także członkinią wielu międzynarodowych fundacji i organizacji pozarządowych, m.in. Zarządu Głównego Rejonu Europejskiego Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (IPPF), gdzie od 2011 do 2014 roku piastowała urząd Prezydenta Rejonu Europejskiego IPPF. Jest autorką publikacji dotyczących edukacji i wychowania seksualnego, zjawiska prostytucji, streetworkingu oraz profilaktyki HIV/AIDS.

mgr Marek Compel

 

Psycholog, psychoterapeuta. Od 2000 roku zawodowo związany z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo I Psychicznie Chorych w Ciborzu gdzie jest kierownikiem Oddziału Terapii Rehabilitacji I Hostelu dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Jest Certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym.

mgr Paweł Woźny

 

Głównym obszarem jego aktywności jest psychologia pracy. Jest mediatorem, w zakresie działań zawodowych zajmuje się przeciwdziałaniem konfliktom w miejscu pracy. Udziela wsparcia i pomocy w przypadku doświadczania wypalenia zawodowego, stresu związanego aktywnością zawodową, oraz nieetycznych zachowań w miejscu pracy ( np. mobbing). Od 12 lat związany KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

mgr Justyna Kamińska

 

Justyna Kamińska jest pedagożką, terapeutką w zakresie seksuologii, psychoterapeutką zaburzeń odżywiania. Zajmuje się terapią par i małżeństw, oraz pracuje z osobami cierpiącymi na anoreksję i bulimię. Prowadzi również konsultacje dla rodziców dotyczące rozwoju seksualnego dzieci. Skuteczność jej pracy psychoterapeutycznej opiera na doświadczeniu własnym oraz na regularnych superwizjach. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje systematycznie biorąc udział w konferencjach naukowych i szkoleniach.

mgr Joanna Górniak

 

Jestem pedagogiem specjalnym, diagnostą i terapeutą pedagogicznym z 20-sto letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dziećmi. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami w nauce w tym dysleksji rozwojowej, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Regularnie uczestniczę w kursach i szkoleniach, co daje mi wiedzę na temat aktualnych form pomocy, które mogę zaoferować dzieciom w terapii.

mgr Renata Lichodziejewska

 

Jestem psychologiem wspierającym rozwój dzieci i młodzieży. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami pogłębiam nadal pracując w placówkach (szkoła podstawowa, gimnazjum, poradnia psychologiczno-pedagogiczna). Wiedzę zdobywam również kończąc szkolenia i kusy.

Współpracuję z lekarzem psychiatrą, psychoterapeutami, logopedami, położną,.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Fitness Club Klimas

 

Mistrz Świata Leszek Klimas od 2004 roku prowadzi wraz z żoną Fitness Club Klimas w Żarach. Z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem pomagają ludziom wrócić do formy. Jako jedyni na rynku odchudzają dzieci od 3 roku życia. Koncentrują się na poprawie stanu zdrowia, a co za tym idzie utracie tkanki tłuszczowej. Swoją wiedzę zdobywali od najlepszych trenerów w Polsce i na świecie. Na swoim koncie Leszek ma m.in: Puchar Polski Siedlce 2019 IBF, Międzynarodowy Puchar Polski NABBA 2019, tytuł Mistrza Świata IBFF Męska Sylwetka Atletyczna Słowenia 2019 oraz tytuł Najlepszego Trenera i Klubu w województwie lubuskim według Gazety Lubuskiej.