Klauzula informacyjna

 

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Dziadkiweicz z siedzibą w Żarach 68-200 przy ul.Śródmiejska 4a, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Łukasz Wojciechowski, e-mail: serwisego@wp.pl508 354 412,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”)).
 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Usług Psychologicznych Peadgogicznych i Logopedyczneych EGO w Żarach ul.Śródmiejska 4a 68-200 Żary na poczet obecnych i przyszłych rekrutacji.